Family and Friends 1 Class Book Workbook

Contents

Level 1 của giáo trình Family and Friends 1 bao gồm
Sách bài học và bài tập dành cho học sinh

Family and Friends 1 Class Book 

Family and Friends 1 Workbook

Đĩa nghe cho sách class book và đĩa CD-ROM, Multi-ROM

Family and Friends 1 Class Audio CD1, CD2 

Family and Friends 1 Mutil-ROM 

Thẻ từ - flashcards trợ giúp học từ vựng

Family and Friends 1 Words Flashcards, Phonics Cards

Sách kiểm tra, bài test cho việc kiểm tra đánh giá

Family and Friends 1 Photocopy Masters Book

Family and Friends 1 Testing and Evaluation Book

Sách hướng dẫn dành cho giáo viên

Family and Friends 1 Teacher's Book

Family and Friends 1

Family and Friends 1 là cấp độ thứ hai trong bộ giáo trình Family and Friends đã rất nổi tiếng dành cho lứa tuổi Tiểu học gồm 7 cấp độ thiết kế đáp ứng khung chương trình tiếng Anh chuẩn.
Giáo trình được thiết kế phù hợp và có tính liên thông với giáo trình Solutions được dùng ở bậc học tiếp theo là THCS
Là bộ giáo trình tập trung chính vào việc luyện 4 kỹ năng cơ bản nghe - nói - đọc - viết đồng thời cung cấp một nguồn tài liệu dồi dào cho các hoạt động trong lớp học thông qua sách Photocopy Masters Book.
Sử dụng các bài kiểm tra mẫu theo tiêu chuẩn bởi các kỳ thi Cambridge Young Learners: Starters, Movers, Flyers.
Giáo trình đáp ứng được tốt nhu cầu học tập, hỗ trợ học sinh phát triển đều kỹ năng trong cuộc sống và phát huy thái độ tích cực trong việc học tập tiếng Anh hàng ngày.
Chương trình dạy phát âm độc đáo được thiết kế đặc biệt giúp học sinh tiếp thu nhanh hơn.
Phương pháp dàn dựng cùng với việc hỗ trợ đào tạo kỹ năng mang giúp cho các em học sinh có được sự cân bằng giữa hỗ trợ và sự thách thức từ các kỳ thi.
Đĩa multiROM kèm theo mang tính tương tác nhằm nâng cao sự liên kết giữa phụ huynh và nhà trường.
Mỗi bài mang giá trị đạo đức riêng giúp bồi dưỡng kỹ năng trong cuộc sống để học sinh có thể áp dụng và phát huy tốt trên lớp cũng như  trong học tập, sinh hoạt ở nhà.Family and Friends 1 pdf

Scroll to Top