Oxford Dolphin Readers – Level 1

  • (Buy this pdf file/Audio CD here Download by pay per unit from 3000 items)
  • Bạn đang tìm sách giá rẻ, chúng tôi có sản phẩm Sách in màu với giá rất tốt của các loại sách và giáo trình hiện có đã phục vụ nhu cầu In sách theo đặt hàng từ các trung tâm, giáo viên tiếng anh trong thời gian qua. Gửi mail yêu cầu hoặc liên hệ 0945375808 để nhận báo giá ngay
  • Oxford Dolphin Readers - Level 1: How's the Weather[google-drive-embed url="https://drive.google.com/file/d/0B57_32KKob2ycnlGd2MxOC0zMGs/preview?usp=drivesdk" title="How's the Weather.pdf" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_12_pdf_list.png" width="100%" height="550" style="embed"]

    Oxford Dolphin Readers - Level 1: Lost Kitten[google-drive-embed url="https://drive.google.com/file/d/0B57_32KKob2yVDVJMmJhQ3BlMEU/preview?usp=drivesdk" title="Lost Kitten.pdf" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_12_pdf_list.png" width="100%" height="550" style="embed"]

    Oxford Dolphin Readers - Level 1: On Safari[google-drive-embed url="https://drive.google.com/file/d/0B57_32KKob2ycU0xaVgyYmZ0YXc/preview?usp=drivesdk" title="On Safari.pdf" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_12_pdf_list.png" width="100%" height="550" style="embed"]

    Oxford Dolphin Readers - Level 1: Where is it?[google-drive-embed url="https://drive.google.com/file/d/0B57_32KKob2yalo2WUw2ZVVoOTg/preview?usp=drivesdk" title="Where is it.pdf" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_12_pdf_list.png" width="100%" height="550" style="embed"]